Beta glukan

Glukozamin

Karotenoidi

Su žuti, narančasti i crveni organski pigmenti koji proizvode biljke i alge kao i nekoliko bakterija i gljivica.

Probavni enzimi

Probavni enzimi služe za potporu razgradnji i apsorpciji hrane.

Više proizvoda